شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان

500

(تن) ظرفیت روزانه روغن کشی


61+

(سال) سابقه فعالیت


80

(نفر) پرسنل مجرب، متخصص و جوان


17

تنوع محصول
برخی از مشتریان ما

با افتخار

مقالات آموزشی در حوزه صنعت

کارشناسان ما علاوه بر تجارت، تحقیقات علمی و پژوهش در حوزه مربوطه را از اهداف خود می دانند.
سلامتی حق همه مردم است. شما می توانید با ما همراه شوید و علاوه بر تجارت و کسب و کار حرفه ای، سلامتی خود و خانواده تان را تضمین کنید؛ این مقاله را مطالعه نمائید. لطفا از روغن های مضر استفاده نکنید.
مقاله آموزشی مربوط به روغنکشی با دستگاه های خانگی
مقاله آموزشی مربوط به تولید ایزوله پروتئینی رسوبی از کنجاله هگزانی کنجد